Monthly Archives: अगस्त 2007

शौकीन – तीन हिरवटांची कथा

स्त्रीचे तारुण्य – यौवन म्हणा हवे तर – मर्यादित काळासाठी असते, पण पुरुष हा आयुष्यभर – निदान मनाने तरी – हिरवटच रहातो, अशा अर्थाची एक ग्राम्य म्हण आहे. पंचावन्न -साठीच्या आसपास घोटाळणाऱ्या पुरुषाची हीच व्यथा असते. आता सगळ्या जबाबदाऱ्या संपलेल्या … पढना जारी रखे

Uncategorized में प्रकाशित किया गया | 2 टिप्पणियां