Monthly Archives: सितम्बर 2013

उत्क्रांती

कत्तलीच्या वाटे झुंजती कोंबडे पडलेले सडे जागोजागी बोलरोंची रांग स्कॉर्पिओंची रांग क्वार्टरींची रांग टेबलावरी ब्रेस्लेटे रेबॅन आयफोन रेबॉक विवेकाला बाक सुखे देऊ श्रावणात गर्जे डॉल्बी दणादण सत्यनारायण कॉर्पोरेट पोपट बोलती पोपट ऐकती कुंठलेली मती या ठिकाणी चारचाकीमध्ये साईरामधून राँगवेमधून दामटता … पढना जारी रखे

Uncategorized में प्रकाशित किया गया | 2 टिप्पणियां