Monthly Archives: अगस्त 2008

धुक्यातून उलगडणारे जी. ए.-५

जी. ए –  पूर्वग्रह – विसंगतींचे गाठोडे ‘आपले पूर्वग्रह पूर्ण गाठी मारल्याप्रमाणे असंस्कृत आणि गावठी आहेत’ या मताची जी. एं. नि आपल्या खाजगी लिखाणात मुक्तहस्ताने उधळण केली आहे. इतकी, की ते या मताचे आणि या मतातून निर्माण होणाऱ्या आपल्या प्रतिमेचे … पढना जारी रखे

Uncategorized में प्रकाशित किया गया | टिप्पणी करे