Monthly Archives: दिसम्बर 2008

जाताजाता

नको देवराया विरक्तीचा ठेवा आसक्तीत न्हावा जीव माझा ज्याला त्याला आले सत्छीलाचे न्हाण पायीची वहाण मीच बरा जहाले उदंड पुण्यवान जगी पुण्याचीच लागी चढाओढ फासल्या विभूती जप कोटीकोटी नेसली लंगोटी वैराग्याची सौजन्याचे डोह भक्तीचेच तळे पिकवले मळे चारित्र्याचे मन मात्र … पढना जारी रखे

Uncategorized में प्रकाशित किया गया | 2 टिप्पणियां